Vi i FM

Tolv stycken taggade Maskinteknologer

Simon Magnusson – Festmaskinist

Molly Ernfors – Tryck&Biljett

Olivia Redhe – PR&Info

Karin Forsgren – Personal&Bokning

Isak Österberg – Öl&Bar

Hannah Abel – Kassör

Marcus Zetterström – Mat&Sittning

Linnéa Axelsson – Stallchef

Alexander Lundström – Biljett&Tryck

William Skärrholk – Ljud&Ljus

Miriam Sandberg El-Cheikh – Näringslivsansvarig

Noah Nyberg – Bygg

Våra festerivänner