-Tillbaka

Festeri Sektionstilllhörighet
VI-Ling Högskoleingenjör (Ling)
Bi6 Teknisk- och kemisk biologi (TB & KB)
D-Group Data och IT (D)
Festeriet CC Datavetenskap (C)
PiLS Personalvetare (PA & BVG)
FBI Nationalekonomi & statsvetenskap (FLiNS)
Y6 Teknisk fysik och elektroteknik (Y & Yi)
4V Matematik Naturvetenskap (MatNat)
Läxmästeriet Lärarsektionen
PsyKO Psykologernas sektion (Stimulus)
KrogVet Kognitionsvetenskap (KogVet)
SM Systemvetenskap (SAKS)
sKVaLp Sektionen för kultur (SeKeL)
Fyllecellen Medicinsk biologi (MedBi)
Reflex Sjukgymnastsektionen
MedSex Medicinska Föreningen (MF)
Oralspex Logopedsektionen
SSKål Sjuksköterskesektionen (SSK)
ELIN Players Ekonomföreningen vid LiU (ELIN)
Jur6 Affärsjuridiska föreningen (AJF)