Vi i FM

Tolv stycken taggade Maskinteknologer

Gunnar Berg – Festmaskinist

Erik Gottfridsson – Tryck&Biljett

Elisa Rylander- PR&Info

Vilma Larsson – Personal&Bokning

Daniel Lyckdal – Öl&Bar

Hannah Schmid – Kassör

Lisa Kvist – Mat&Sittning

Hanna Helles – Stallchef

Ebba Johannisson – Biljett&Tryck

Olof Hansson – Ljud&Ljus

Theo Samuelson – Näringslivsansvarig

River Axén – Bygg

Våra festerivänner