Vi i FM

Tolv stycken taggade Maskinteknologer

Annie Hellström – Festmaskinist

Clara Gullberg – Tryck&Biljett

Sofie Holte- PR&Info

Sofia Bucht – Personal&Bokning

Johan Eriksson – Öl&Bar

Melvin Karlsson – Kassör

Robert Lundberg – Mat&Sittning

Anna Ernfors- Stallchef

Folke Sundwall – Biljett&Tryck

Marco Sagredo – Ljud&Ljus

Caroline Le Calvè – Näringslivsansvarig

Fredrik Roback – Bygg

Våra festerivänner